Házirend

 

Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

 

Házirendje

A Házirend az intézmény valamennyi dolgozójára, látogatójára és a helyiségeket igénybe vevőkre vonatkozik.

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház általános információi:

 • Az Intézmény székhelye: 1081 Budapest, Népszínház utca 31.
 • Az Intézmény telephelye: 1077 Budapest, Király utca 67.
 • Az Intézmény e-mail címe: info@romanokher.hu
 • Az Intézmény honlapja: www.romanokher.hu
 • Az intézmény facebook oldala: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

Nyitvatartási idő:

 • hétfő: 9-19 óra
 • kedd: 9-17 óra
 • szerda: 9-20 óra
 • csütörtök: 9-17 óra
 • péntek: 9-20 óra

Szabad- és ünnepnapokon az aktuális programokhoz igazodóan alakul a nyitvatartási rend, amelyről az előtérben és a honlapunkon tájékoztatjuk közönségünket.

 1. A programok (ingyenes, regisztrációhoz kötött, belépődíjas) a termek befogadóképességének határáig látogathatóak.
 2. Belépőjegyes programjaink látogatásának feltétele a jegyvásárlás. Ennek módjai: – Online jegyvásárlás.
 3. Az épületben tartózkodó minden személy köteles: – az intézményi tulajdont védeni, – az intézmény berendezéseit rendeltetésszerűén használni, – az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni, – a közösségi- és társas élet szabályait betartani, – az energiaforrásokkal takarékoskodni, – az általános tűzrendészeti és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, – a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséggel jár.
 4. Az intézmény nyitása és zárása (a rendes nyitva tartás utáni rendezvénykor és hétvégén is) a ház gondnokának és igazgatójának feladata. Munkaidőben a munkatársak belépőkártyával közlekedhetnek. Az intézményben a munkatársak munkaidőn kívül csak az intézmény igazgatójának jóváhagyásával tartózkodhatnak. Az épülethez a bérlő kulcsot vagyonvédelmi szempontok miatt nem kaphat, a ki és bejutás tekintetében az intézmény által a rendezvény idejére biztosított ügyelő munkatárs gondoskodik a gondnok vagy az igazgató értesítésével.
 5. Az épületbe szeszes italt behozni az intézmény vezetőjének jóváhagyásával lehet. Szeszesital árusítása azintézmény területén csak az intézményvezető jóváhagyásával lehetséges. A szeszesitalok árusítására vonatkozó jogszabályokat betartani ezen engedély mellett is az azt árusító köteles.
 6. Az épület egész területén tilos a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra kijelölt hely a bejárattól 5 méterre található.
 7. A technikai eszközöket kizárólag a Romano Kher munkatársai, illetve az igazgató által megbízott személyek kezelhetik.
 8. A programok alatt a berendezések és eszközök nem rendeltetésszerű használatából adódó balesetekért az intézmény nem vállal felelősséget.
 9. A Romano Kher munkatársai vagy szakmai partnerei a rendezvényekről kép- és hangfelvételt készíthetnek. A programok látogatói a Házirend elfogadásával hozzájárulásukat adják, hogy a felvételeken szerepeljenek.
 10. Az épület területén csak saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett, mely tevékenység során a látogató köteles tiszteletben tartani mások személyes adatainak védelméhez fűződő jogát. Sajtó az épület területén belül csak előzetes írásos engedély alapján forgathat, illetve rögzíthet felvételeket. Az írásos engedély az info@romanokher.hu email címen, vagy az irodában kérhető. Külső látogatók részére a rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés (idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is) saját célra lehetséges, figyelembe véve azt a tényt, hogy a rendezvény teljes időtartamának videó-, hang rögzítése, élő közvetítése csak az intézmény igazgatójának jóváhagyásával lehetséges. A jelen szabály be nem tartása adatvédelmi-, szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után.
 11. Az intézménybe behozott személyes értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.
 12. Felhívjuk figyelmüket, hogy az egész épületben a felvételeket rögzítő térfigyelő kamerarendszer működik.
 13. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a Romano Kher dolgozóinak utasításait.
 14. Bármely veszély, baleset észlelése esetén értesítendők a legközelebbi felnőtt, Romano Kher munkavállalói, valamint az adott ügyben illetékes hatóságok telefonszámai:
 • MENTŐK – 104
 • TŰZOLTÓK – 105
 • RENDŐRSÉG – 107
 • Mobiltelefonról hívható -112
 1. Az intézmény működési rendjét zavaró magatartást tanúsító személlyel szemben a művelődési ház dolgozóifellépnek. Súlyos esetben fenntartói jóváhagyással adott szervezetek, természetes személyek, indokolt esetbenegyedi döntés alapján kitilthatók.
 2. A termek bérbeadása esetén a helyiségeket igénybevevő/ bérlő felelősséggel tartozik az épület berendezési tárgyainak épségéért. Károkozás esetén a helyiséget igénybe vevő(k) anyagi kártérítésre kötelezhető(k).  
 3. Az Intézménynek saját parkolója nincs, parkolni közterületen, a közlekedési szabályoknak megfelelően lehetséges.

A Házirend megszegőit az intézmény dolgozójának jogában áll kiutasítani az épületből. A Házirend megszegése bűntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után. Kérjük látogatóinkat, hogy észrevételeikkel, problémáikkal forduljanak munkatársainkhoz.

romani
Skip to content