Budapesti Roma Ösztöndíjprogram

A Fővárosi Önkormányzat a Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Házzal együttműködve a Budapesti Roma Ösztöndíjprogram révén egy biztonságos és ösztönző közeget kíván nyújtani a közoktatásban és felsőoktatásban részt vevő roma fiatalok számára. Fontos számunkra a tehetségtámogatás, a roma identitás erősítése, a közösségépítés, a tradícionális gyökerek megismertetése, a roma kulturális értékek továbbadása. Az Ösztöndíjprogramban való részvétellel lehetőség nyílik az innovatív, versenyképes társadalmi, piaci jelenlétet biztosító jövőképformáló, komplex támogatói program igénybevételére, a roma kultúra megismerésére, a tehetséggondozásra, az egyéni célok megvalósítására, a roma diákok eredményes iskolai előrehaladásának segítésére, továbbá mindezek mellett anyagi támogatásra nyílik lehetőség.

A Budapesti Roma Ösztöndíjprogramra két kategóriában lehet pályázni:

  1. Pályázatot nyújthat be az a roma nemzetiséghez tartozó fiatal, aki Budapesten működő általános iskola 7-8 osztályos tanulója, továbbá a Budapesten működő középfokú nevelési-oktatási intézményben 7-13 osztályos nappali tagozatos tanulója, kivéve a duális képzésben résztvevő tanuló amennyiben életvitelszerűen Budapesten lakik (állandó lakcímmel vagy tartózkodási lakcímmel igazolt.)

Az ösztöndíj összege: 20.000 Ft/hónap

  1. Pályázatot nyújthat be az a roma nemzetiségű fiatal, aki a fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézmények nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgatója.

Az ösztöndíj összege: 100.000 Ft/hó

hu_HU
Megszakítás